Iniciatives R+D

Serveis Tecnològics Avançats

Posada a punt del protocol de validació i control de qualitat dels bifurcadors obtinguts a partir d’impressió 3D a les instal·lacions del CZFB i co-dissenyats per LEITAT. Assaigs dimensionals, mecànics, d’emissions, i microbiològics.
Posada a punt del protocol de neteja i esterilització prèvia a la distribució dels bifurcadors obtinguts per 3D i de la seva efectivitat en el temps.
Posada a punt de protocol in-house de validació de màscares fabricades exprés per la crisi del Covid-19, en col·laboració amb organismes com AENOR.

Salut i Biomedicina

Els pacients que han superat la infecció per SARS-Cov2 han desenvolupat una immunitat contra la infecció. La iniciativa promoguda des de Leitat-Salut en col·laboració amb altres centres de recerca (Taulí, CReSA) es basa en clonar (duplicar) el sistema immune d’aquests per a la generació de llibreries d’anticossos i així poder seleccionar els millors anticossos per a teràpia o diagnòstic en un període inferior als 12 mesos.
Recerca en el desenvolupament d’un dispositiu de diagnòstic ràpid multiplex per a la determinació de la resposta immune de pacients contra el SARS-Cov2 combinat amb altres proteïnes indicadores de la infecció. Aquest dispositiu permetrà identificar pacients en diferents etapes de la infecció en només 15 minuts mitjançant una petita mostra de sang. (En col·laboració amb l’empresa Atrys).
Els anticossos monoclonals són elements claus per a la teràpia i el diagnòstic de la majoria de les malalties. La unitat de Salut ja ha iniciat el procés de generació d’anticossos per disposar d’aquestes eines clau per a les necessitats presents i futures contra el SARS-Cov2.
Un dels efectes secundaris dels contagiats per COVID-19 és la fibrosi pulmonar per a la qual s’estan buscant teràpies efectives. Aquest desenvolupament s’està treballant amb l’empresa Greenaltech.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és desenvolupar un altre tipus de kit de diagnòstic tipus Point-of-care ràpid, fiable, barat i efectiu per detectar SARS-Cov-2 virus detectant les proteïnes víriques l’ús de nanopartícules d’or conjugades. S’està treballant conjuntament amb Endor Nanotechnologies i altres.

Salut i Biomedicina – Energia i Enginyeria

Aquesta tecnologia s’ha desenvolupat en el marc de el projecte europeu ATTRACT (H2020-INFRAINNOV-2017, https://bit.ly/3dBloqr). La tecnologia PHIL revolucionarà el sector de diagnòstic molecular ràpid al reduir el límit de detecció específic de SARS-CoV-2 sense necessitat d’amplificació de l’ADN i amb un temps d’anàlisi inferior a 5 minuts.

Aquest desenvolupament és una re-orientació d’un projecte en curs (PHIL, convocatòria Attractant) en col·laboració amb IFAE. S’ha incorporat a la proposta el Parc Taulí.

Energia i Enginyeria

Quimica Aplicada i Materials

La principal innovació tecnològica d’aquest projecte es basa, d’una banda, en el desenvolupament de solucions de descontaminació superficial d’ampli espectre que es focalitzaran no només en bacteris i fongs, sinó també en virus (incloent el coronavirus SARS-CoV-2), que ajudaran a reduir considerablement la concentració de microorganismes perjudicials per a la salut humana de superfícies habituals en l’àmbit domèstic i hospitalari. D’altra banda, s’investigaran solucions molt duradores (més de 24 hores) de manera que es poden reduir el nombre d’operacions del personal de neteja, reduint alhora el seu propi risc de contaminació microbiològica. LEITAT té experiència en estudis preliminars de netejadors de superfície i superfícies antimicrobianes per a aplicacions en sectors de neteja superficial domèstica, aeronàutic, teixits tècnics, xarxa d’aigua potable i aigües grises, electrodomèstics.
El desenvolupament d’aquest projecte passa per la incorporació de nanofibres a la capa filtrant que proporcionaran una millora en les capacitats i eficiència de filtració de les màscares, així com un període de vida més llarg o un menor cost, a més de proporcionar-ne activitat biocida i antiviral a causa del dopatge de la superfície de les Nanofibres. Estudis preliminars realitzats a LEITAT han mostrat que aquests materials filtrants poden mostrar eficiències de filtració tipus FFP2-FFP3.

Economia Circular

Mitjançant aquesta tècnica podem caracteritzar en profunditat la genètica del virus per estudiar la seva evolució, reconstruir les cadenes de transmissió o estudiar la presència de característiques relacionades amb els diferents graus de severitat que presenten els pacients infectats.
Les superfícies contaminades amb el virus són un vehicle de transmissió de la malaltia COVID-19. L’objectiu fonamental d’aquests estudis és determinar durant quant de temps es manté la infectivitat del virus en diferents tipus de superfícies i estudiar si els teixits (roba, uniformes sanitaris etc.) poden actuar com a vehicles de transmissió. Això és de particular interès en l’àmbit hospitalari, on centenars de pacients estan sent atesos i tractats cada dia. (Desenvolupament de LEITAT + CRESA * + Partner clínic)
Aplicació de tecnologies com UV, Plasma, Ozó, tecnologia electroquímica, entre d’altres.