Projectes Propis

Bifurcadors

El Consorci de la Zona Franca (CZFB) i Leitat arrenquen la producció de bifurcadors impresos en 3D que permeten donar accessibilitat a més d’un pacient afectat pel coronavirus, amb un únic respirador. Aquesta peça impresa amb 3D permetrà utilitzar un equip de respiració assistida a priori per a dues persones, però podent arribar a tres, o fins i tot, a quatre persones, amb els mateixos requeriments ventilatoris i de manera simultània. Es pot arribar a una producció màxima de 17 peces per cada impressió, de forma ininterrompuda.

MULTIVENT és un dispositiu que permet estendre el nombre de persones que es poden connectar amb un ventilador pulmonar. El producte està fabricat en poliamida 12 mitjançant un procés de fabricació additiva i està constituït d’1 entrada femella de diàmetre Ø22mm connectable a el ventilador i de 2 o diverses sortides mascle de diàmetre Ø22mm que permeten dividir el flux d’aire de sortida de l’ventilador i connectar a més d’un pacient a l’respirador. Aquests bifurcadores han estat fabricats seguint les indicacions de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis SNS i Farmàcia.

Producte esterilitzat: ref. LT-CVD-MV 001

Producte NO esterilitzat: ref. LT-CVD-MV 003

Per a més informació contactar: bifurcadores@leitat.org

Kits diagnòstic

Immunocromatografia de flux lateral (Sang/Sèrum)

Davant la necessitat crítica de conèixer la fiabilitat i efectivitat dels resultats expressats pels Kits diagnòstic inmunocromatografia de flux lateral, Leitat ha posat en marxa un procés per a la validació de proveïdors d’aquests “KITS” tant en mostres de sang com en plasma. La validació de “KITS” es realitza per mètode propi el disseny del qual ha inclòs un petit assaig clínic. El mètode ens permet entendre la utilitat del Kit en diferents moments temporals de la malaltia, la seva eficàcia VS la tècnica de RT-*PCR i l’eficàcia entre usar el mateix kit en sang VS plasma.

Gràcies a la metodologia desenvolupada per Leitat s’aconsegueix donar resposta a:

Aquestes respostes ens permeten:

Màscares

Certificació de màscares autofiltrants com Equip de Protecció Individual (EPI)

Certificació de màscares quirúrgiques com Productes Santitarios (PS)

Certificació de màscares higièniques, que no es corresponen amb un EPI ni amb un PS

Iniciatives de R+D

Serveis Tecnològics Avançats

Protocol de validació i control de qualitat dels bifurcadors

Protocol de neteja i esterilització dels bifurcadors

Protocol de validació de mascaretes

Salut i Biomedicina

Elaboració de llibreries phage display pel desenvolupament de anticosos terapèutics

Desenvolupament de un kit de diagnòstic ràpid tipus lateral Flow 

Generació de anticosos monoclonals pel diagnòstic o teràpia

Salut i Biomedicina – Energia i Enginyeria

Equip de diagnòstic fotònic per la quantificació de RNA víric sense amplificació per PCR

Energia i Enginyeria

Participació en el disseny, desenvolupament i fabricació 3D del respirador de campanya i del bifurcador

Proposta de robòtica mòbil per hospitals

Química Aplicada i Materials

Detergents i tractaments superficials amb capacitat antibacteriana, antiviral i anti-biofilm

Millora de la capacitat filtrant i de protecció de mascaretes per a ús com a Equips de Protecció Individual

Economia Circular

Seqüenciació genòmica de virus

Estudis de supervivència del virus en diferents tipus de superfícies i teixits

Tecnologies de higienització per a l’eliminació de virus COVID19 en aire i diferents superfícies